top of page
2 bg-head.png

Anti-Corruption Virtual Hackathon 2021

พลิกเกมโกงให้อยู่หมัด สร้างไอเดียรัฐเปิดเผย

Share
Btn-FAQ.png

หมายเหตุ: สำหรับผู้สมัครประเภทเดี่ยวที่ได้ผ่านการคัดเลือก  เราได้ทำการจัดกลุ่มให้ท่านไว้เรียบร้อยแล้ว 
โดยพิจารณาจากความเกี่ยวเนื่องของแนวคิดความใกล้เคียงกันของ Data และ Technology ที่เลือกใช้

Video
2-bg-video-motion.png
Btn-FAQ-Hover.png

ร่วม ACTkathon แล้วได้อะไร?

2.png
1.png
3.png
4.png

ปัญหาคอร์รัปชัน เกิดจากความไม่โปร่งใส
ประชาชนอยากร่วมตรวจสอบก็เข้าถึงข้อมูลได้ยาก

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT
ขอชวนคนรุ่นใหม่ที่มีไฟอยากเปลี่ยนแปลง
ร่วมออกไอเดีย ออกแบบเครื่องมือใหม่ยกแผง
เปิดเผยข้อมูลแบบง่าย ๆ  ให้ประชาชนร่วมจับตา

ร่วมสร้างรัฐโปร่งใส ตรวจสอบได้
เพื่อสังคมไทย ไร้คอร์รัปชัน

44 bg-solving.png

โจทย์หลักของกิจกรรม ACTkathon

“ ทําอย่างไรให้เราสามารถใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อ เพิ่มความโปร่งใส
ในการใช้งบประมาณแผ่นดินของรัฐบาล? ”

ทำไมต้อง ACTkathon?
3-bg-why-hackathon.png

ทำไมต้อง ACTkathon?

pacman-graphic.png

ACT เชื่อในพลังของคนรุ่นใหม่ ผู้มีความเชี่ยวชาญ ในด้าน Data, Technology และ ประเด็นสังคมต่างๆ ที่สามารถร่วมกันออกไอเดียพัฒนาประเทศไทยให้พัฒนาไปข้างหน้าผ่านการออกแบบกระบวนการหรือเครื่องมือที่จะเพิ่มความโปร่งใสให้กระบวนการทำงานของภาครัฐ

เราเชื่อว่าไอเดียดีๆเกิดขึ้นได้จากการร่วมระดมสมองอย่างเข้มข้น พร้อมคำแนะนำจาก ประสบการณ์ของตัวจริงในวงการ กิจกรรม ACTkathon ครั้งนี้ จึงถูกจัดขึ้นในแบบ Hackathon เพื่อรวบรวมผู้เข้าแข่งขันมาออกไอเดียร่วมกันในเวลาจำกัดเพียง 48 ชั่วโมง!

ขั้นตอนการสมัคร

ใครๆก็ร่วม ACTkathon ได้!

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร วัยไหน ทำงานอะไร
แค่มีความฝันที่อยากเป็นก้าวแรก 
เพื่อพาประเทศไทยปราศจากคอร์รัปชัน
ก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการแข่งขัน ACTkathon ได้

college-icon.png

นักศึกษา

startup-icon.png

Tech /Data
Startup

creative-icon.png

Creative /
Designer

newgen-icon.png

ข้าราชการ
รุ่นใหม่

จะมาแบบเดี่ยว หรือรวมทีมคนใกล้ตัวมาเป็นกลุ่ม (3-5 คน)
ถ้ามีไอเดียแล้ว คลิกสมัครได้เลย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ถึง 18 กรกฎาคม 2564

ดูคลิปความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และศึกษาวิธีการสมัครอย่างละเอียด คลิกที่นี่ 

รางวัลสำหรับผู้ชนะ
prize-header.png

เงินรางวัลสำหรับ

3 ไอเดีย

ที่ได้รับคะแนนสูงสุดรางวัลละ

150,000฿

และโอกาสไปนำเสนองาน "ระดับโลก"

Group.png

JUDGES & MENTOR

1.-ดร.มานะ-นิมิตรมงคล.jpg

เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

ดร.มานะ นิมิตมงคล
14.บรรยง-พงษ์พานิช.jpg

ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

นายบรรยง พงษ์พานิช
16.สมเกียรติ-ตั้งกิจวานิชย์.jpg

ประธานสถาบันวิจัยเพื่อ

การพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
messageImage_1626147976609_edited_edited_edited.jpg

อธิบดีกรมสรรพากร

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
8.นิวัติไชย-เกษมมงคล-1.jpg

รองเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่ง​ชาติ (ป.ป.ช.)

นายนิวัติไชย เกษมมงคล
10.ดร.วันฉัตร-สุวรรณกิตติ.jpg

รองเลขาธิการ สภาพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ

ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ
12.ธาดา-เตียประเสริฐ.jpg

กรรมการกลยุทธ์ องค์กร

ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

นายธาดา เตียประเสริฐ
13.ธานี-ชัยวัฒน์.jpg

ผอ. ศูนย์พฤติกรรมและการทดลอง   จุฬาฯ

ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์
5.นครินทร์-วนกิจไพบูลย์.jpg

บรรณาธิการบริหารของ

สำนักข่าว THE STANDARD

นายนครินทร์ วนกิจไพบูลย์
3.ภูริพันธุ์-รุจิขจร.jpg

อาจารย์ประจำคณะ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และ Data Specialist

บริษัท บุญมีแล็บ

ดร. ภูริพันธุ์ รุจิขจร
9.ดร.กอบกฤตย์-วิริยะยุทธกร.jpg

CEO บริษัท

ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัด

ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร
18.ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม

 

CEO & Co-Founder

ZTRUS

ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม
19.ดร.พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล

 

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ดร.พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล
15.พุทธศักดิ์-ตันติสุทธิเวท.jpg

 

 

Data Research Manager บริษัท Wisesight

 

นายพุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท
17.สุธัม-ธรรมวงศ์.jpg

 

Head of User Experience

 Bitkub

 

นายสุธัม ธรรมวงศ์ 
7.พิริยะ-กุลกาญจนาชีวิน.jpg

Co-Founder &

Story curator

บริษัท Glow Story

และ TEDxBangkok

นายพิริยะ กุลกาญจนาชีวิน
11.ธนิสรา-เรืองเดช.jpg

Co-Founder, Punch Up,  ELECT

สื่อข้อมูลและ Civic Tech

นางสาวธนิสรา เรืองเดช
6-bg-keydate.png

KEY DATES

KeyDates.png

7 มิถุนายน -  18 กรกฎาคม

เปิดรับสมัคร
ผู้เข้าร่วมโครงการ

22 กรกฎาคม

ประกาศรายชื่อทีม/
บุคคลที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการ

31 กรกฎาคม

กิจกรรม ACTkathon
Open House

21 สิงหาคม

DEMO Day
(คัดเลือกทีมผู้ชนะ)

7 - 8 สิงหาคม

กิจกรรม ACTkathon
(คัดเลือก 5 ทีมสุดท้าย)

LIVE.png
LIVE.png
LIVE.png
dotline-key-dates.png
dotline-key-dates.png
dotline-key-dates.png
dotline-key-dates.png

Hackathon Outcomes
ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากทีมผู้เข้าร่วมโครงการ

Btn-FAQ.png
2 Days Hackathon
smartphone-mockup-apps_23-2148080570.jpg

7-8 Aug 2021

Outcome: Mockup / Rapid idea prototype ของแนวคิดเครื่องมือจับโกง ที่สามารถฉายให้เห็นภาพชัดเจนว่า เครื่องมือที่ออกแบบมา
มีลักษณะอย่างไร มีการทำงานอย่างไร หรือ มี Features อะไรบ้าง
Btn-FAQ.png
Mentoring Session
two-businessmen-pointing-laptop-screen-w

14 Aug 2021

5 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ จะได้เข้ารับคำปรึกษา และข้อคิดเห็น (Feedback) จาก Mentor เพื่อช่วยปรับหรือพัฒนา Prototype
Btn-FAQ.png
Demo Day
user-testing2.jpg

21 Aug 2021

Outcome: Tested Prototypes  ที่เริ่มทดสอบกับ User และ มีการปรับหรือพัฒนาตาม Feedback ที่ได้รับจาก Mentor ซึ่งสามารถแสดงให้เห็น รูปแบบ ลักษณะ หรือ Features ได้อย่างชัดเจน

RESOURCES

ถ้ายังคิดไอเดียไม่ออก หรืออยากเข้าใจ
ปัญหามากขึ้น เข้ามาศึกษาเพิ่มเติมได้เลย

bg-CorruptTour.png
Corruption Academy

“รู้หรือไม่....เราสูญเสียโอกาสหลาย ๆ อย่างจากการคอร์รัปชัน หรือการโกงไปโดยไม่รู้ตัว ทั้งเงินทอง อำนาจ ความเป็นธรรม และสิทธิพื้นฐานที่เราพึงได้ แล้วทำอย่างไรที่ประชาชนอย่างเราจะพลิกโอกาสมาเอาชนะการโกงได้เรียนรู้เรื่องผลกระทบจากการโกง และมองให้ลึกถึงโครงสร้างของปัญหาคอร์รัปชัน แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ร่วมกันได้อย่างไร กับ ผศ. ดร.ธานี ชัยวัฒน์ ใน Corruption Academy EP.1 คอร์รัปชันขโมยอะไรไปจากเราบ้าง”

"คน" คือตัวแปรสำคัญในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน แต่จะทำอย่างไรให้ตัวแปรสำคัญนี้มีพลังและถูกบรรจุไปในสมการกลไกของการแก้โกงได้ในที่สุด มาเรียนรู้ตัวอย่างที่ล้มเหลวและแนวทางการไปต่อ กับ ผศ. ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค ใน Corruption Academy EP2 เราแก้โกงได้ยังไงบ้าง

“คงจะดีถ้าเราสามารถสั่งการ AI ให้แก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างใจคิด แต่ก็คงไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้ท่ามกลางยุคที่เทคโนโลยีเบ่งบานในขณะนี้ แต่เทคโนโลยึใดที่จะสามารถแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้บ้าง แล้วข้อมูลอะไรบ้างที่น่าสนใจในการสร้างเครื่องมือต้านโกง มาติดตามไอเดียน่ารู้ได้จาก คุณกิตติเดช ฉันทังกูล ใน Corruption Academy EP3 Open data ความหวังใหม่ในการแก้โกง”

bg-OtherResource.png
Other Resouce
งานวิจัย
expand-more.png
บทความ
expand-more.png
Clip / Podcast
expand-more.png
แหล่งข้อมูล

Our Community Partners

Logo-nesdb.png
Logo-GBDi.png
Logo-nectec.png
Logo-nia.png
Logo-TDRI.png
Logo-undp.png
new-microsoft-logo-SIZED-SQUARE.jpg
Logo RISE-01.png
Hand1.png
ACT.png
ติดต่อเรา
bottom of page